PTY – Goršanová
(PTY – G)

Správce kurzu je MgA. A. Goršanová